Ilse Neyens

Ilse  Neyens

Al van jongs af aan ben ik gebeten door contacten met mensen. Samen plezier en leed delen, samen op weg. Ik heb er logischerwijze mijn studiekeuze en professionele carrière op afgestemd. Als orthopedagoog  ontwikkelde ik een krachtige psychologische en ruimere gedragswetenschappelijke basis om mensen te begeleiden. Een groot deel van mijn loopbaan werkte ik met  jongeren in het onderwijs en coachte ik lerarenteams. Sinds 2012 werk ik deeltijds als agogisch stafmedewerker in de gehandicaptensector, waar het coachen van begeleiders en van personen met een handicap -individueel en in groep- een van mijn kerntaken is.

Tijdens een drukke, belastende periode in mijn leven  zocht ik zelf naar handvaten. Zo leerde ik de kracht van mindfulness kennen.

Omdat coaching en mindfulness mij zo nauw aan het hart liggen, besloot ik mijn horizon te verruimen . Ik volgde eerst een 8-weken cursus voor particulieren bij de ACT Academie en later een 6-daagse ACT cursus voor hulpverleners. Recent behaalde ik mijn certificaat van het eerste jaar postgraduaat contextuele gedragstherapie bij Allegre. In 2018 ging ik aan de slag in het Multidisciplinair Centrum De Prikkel, waar ik individueel mensen coach vanuit ACT. Ik ben dankbaar dat ik als coach deel mag uitmaken van het parcours dat mensen bewandelen uit zorg voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Ik zie mensen evolueren en met ACT beslissingen nemen, knopen doorhakken en bewust kiezen voor waardengerichte actie op hun werk en in hun leven. Ikzelf blijft ACT ook inzetten in mijn persoonlijk leven en slaag er zo in (lang niet altijd, maar veel meer dan vroeger) om meer in het leven te staan, minder in mijn hoofd te zitten, meer mijn onzekerheden te kunnen dragen, dit alles met een waardevol effect op mijn relatie met mezelf en met anderen rondom mij heen.